Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Képviselő-testületi ülés

Meghívó

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2024.május 31-én (pénteken) 09.00 órakor

tartandó nyilvános ülésére.

Helyszín: Szántód Községháza Szántód, Iskola u. 9.

 

NAPIREND:

 • Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Vizvári Attila polgármester

 • Az önkormányzat 2023. évi költségvetési beszámolójának és zárszámadásának elfogadása

Előadó: Vizvári Attila polgármester

 • Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Vizvári Attila polgármester

 • Beszámoló a 2023. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Előadó: Vizvári Attila polgármester

 • Páciens Egészségügyi Szolgáltató Kft. háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás finanszírozásának kérelme

Előadó: Vizvári Attila polgármester

 • Döntés a postaépület megvásárlásáról

Előadó: Vizvári Attila polgármester

 • Döntés a buszmegálló építésére adott árajánlatban

Előadó: Vizvári Attila polgármester

 • Szántód, 064 hrsz. ingatlant érintő részilletőség értékesítésének megtárgyalása

Előadó: Vizvári Attila polgármester

 • Szociális rászorultságtól függetlenül nyújtható önkormányzati támogatásokról

Előadó: Vizvári Attila polgármester

 • Közvilágítás korszerűsítése tárgyában közbeszerzési eljárás indítása

Előadó: Vizvári Attila polgármester

 • Beszámoló az önkormányzat 2023. évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Előadó: Vizvári Attila polgármester

 • Beszámoló a falugondnok 2023. évi tevékenységéről

Előadó: Vizvári Attila polgármester

 • Civil szervezetek támogatására érkezett pályázatok elbírálása

Előadó: Vizvári Attila polgármester

 

Zárt ülésen: 1.) Települési támogatás elbírálása

                        Előadó: Vizvári Attila polgármester

 

Szántód, 2024. május 21.

Tisztelettel:

 

                                                                                                        Vizvári Attila s.k.

                                                                                                         polgármester

Előterjesztések:

2013-as orvosi kieg. tám.döntések  

2024. évi I. eimód_Szá

2024. évi ktgvetési rend I.mód_Szá

BAHART_Szántód telekal vegyes csere_BAHART javított (végleges)

Előterjesztés szocilás rászorultságtól függetlenül

Előterjesztés postépület megvásárlása

Előterjesztés Páciens Eü-i Kft. kiegészítő támogatás

buszváró fém váz ajánlat

Beszámoló_2023_Szántód

Előterjesztés támogatási kérelmek

Előterjesztés telekalakítással vegyes csereszerződés

Előterjesztés_Szántód 064 hrsz ingatlanrész értékesítésének megtárgyalása

Eseti Közbeszerzési Szabályzat_Szántód

Falugondnoki beszámoló

ktgvetési rend mód_Szántód_2023.12.31

ktgvetési rend mód_Szántód_2023.

Hatásvizsgálat_Szántód_2023 évi

ktgvetési rend mód

Határozati javaslat közbeszerzés indítása

Gyermekvédelmi beszámoló Szántód 2023

Összefoglaló belső ell.jelentés_Szántód

SVKH 8000)6)2023 telekalakítást engedélyező Határozata

Változási Vázrajz 128)2023

Zárszámadás 2023_Szántód Zárszámadás 2023_Szántód2

Back to top
széchenyi 2020 pályázati logo