Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Projekt címe: Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása
Projekt kódszám: MFP-TFB/2019.
Kedvezményezett neve: Szántód Községi Önkormányzat
Támogatási összeg: 10.201.380,-Ft

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett a „Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása” című pályázati kiírásra Szántód Községi Önkormányzat 2019. szeptember 27-én pályázatot nyújtott be.
A benyújtott pályázat megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak, így az Önkormányzat a támogatásra jogosulttá vált.
Szántód Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program keretében, a  támogatói okirat értelmében új falugondnoki busz beszerzésére 10.201.380,-Ft, azaz Tízmillió- kettőszázegyezer-háromszáznyolcvan forint összegű, vissza nem térítendő költségvetési támogatásban részesült.

Back to top
széchenyi 2020 pályázati logo