Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Szántódi Kisfaludy utcai gépkocsibejáró hidak és árok rendszer felújítása

Projekt címe: Szántódi Kisfaludy utcai gépkocsibejáró hidak és árok rendszer felújítása
Kedvezményezett neve: Szántód Községi Önkormányzat
Kedvezményezett címe: 8622 Szántód, Iskola utca 9.
MFP azonosító: 1004286323
Támogatási konstrukció: MFP-UHK/2021 („Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmények építése/felújítása – 2021”)
Támogatói okirat azonosító: 3292338167
A szerződött támogatási összege: 2.111.375,- Ft
A projekt összköltsége: 2.111.375,- Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt megvalósítás kezdete: 2021.05.13.
Projekt megvalósítás befejezése: 2021.11.10.

A fejlesztés indokoltsága: a felújítással érintett útszakasz 2005-ben épült szilárd burkolattal, árokrendezéssel. Azóta eltelt időben az ingatlanoknál bekövetkezett építkezések miatt szükségessé vált egyes kapubejárók és az árokrendszer felújítása. Az átereszek eltömődtek, összetörtek, funkciójukat nem látják el.

Fejlesztés helyszíne, rövid megnevezése: belterület 400 hrsz (gépkocsi bejáró hidak felújítása árok rendezéssel 16 m-en)

Projekt tartalmának bemutatása: a meglévő, eltömődött, eltörött átereszek bontása, törmelék elszállítása – átereszek építése 300-as KG csővel, betonköpennyel – hídfejek készítése földmunkával, zsaluzással, betonozással – zúzalékos útburkolat készítése 20 cm vastagságú 0/45-ös zúzottkővel, tömörítéssel – ároktisztítás átereszek közötti szakaszon kiszorult föld elszállításával.

Az önkormányzat mindent elkövet annak érdekében, hogy a település lakóinak és a turisztikai szezonban idelátogató vendégeknek megfelelő szintű infrastrukturális viszonyokat biztosítson. Jelen fejlesztését is ennek érdekében ütemezetten, egymáshoz kapcsolódóan tervezte és valósította meg. Az önkormányzat a fejlesztéshez szükséges műszaki ellenőr költségét, valamint egyéb kapcsolódó tevékenységek költségét (tájékoztatás, nyilvánosság, adminisztráció) saját költségvetéséből biztosította. A projekt megvalósítása során figyelembevételre kerültek a környezettudatossági szempontok.

A projekt megvalósítása az eredeti szakmai és pénzügyi terv szerint történt. A projekttel kapcsolatos tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási feltételek teljesültek.

A falutáblák, valamint a projekt támogatói tábla kihelyezése megtörtént, melyet fotódokumentáció igazol. Az önkormányzat honlapján a projekt megvalósításáról szóló tájékoztató, az arculati elemek használatával feltöltésre került.

A projekt megvalósítása során közbeszerzési kötelezettség nem merült fel. A pályázatban megfogalmazott célok maradéktalanul teljesültek.

Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása

Projekt címe: Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása
Projekt kódszám: MFP-TFB/2019.
Kedvezményezett neve: Szántód Községi Önkormányzat
Támogatási összeg: 10.201.380,-Ft

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett a „Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása” című pályázati kiírásra Szántód Községi Önkormányzat 2019. szeptember 27-én pályázatot nyújtott be.
A benyújtott pályázat megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak, így az Önkormányzat a támogatásra jogosulttá vált.
Szántód Községi Önkormányzat a Magyar Falu Program keretében, a  támogatói okirat értelmében új falugondnoki busz beszerzésére 10.201.380,-Ft, azaz Tízmillió- kettőszázegyezer-háromszáznyolcvan forint összegű, vissza nem térítendő költségvetési támogatásban részesült.

Szántód Község Önkormányzata Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonban levő ingatlanok fejlesztése – 2022” pályázaton elnyert  

9.988.262 Ft

támogatás a Szántód, Fűrész utcai önkormányzati ingatlan felújítására.

Projekt címe: Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező
bértámogatása
Projekt kódszám: MFP-KEB/2022
Kedvezményezett neve: Szántód Község Önkormányzata
Támogatási összeg: 3.525.600,-
A Magyar Faluprogram keretében meghírdetett „Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés
és közösségszervező bértámogatása” című pályázati kiírásra Szántód Község Önkormányzata
2022. február 2-án pályázatot nyújtott be.
A benyújtott pályázat megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak,
így az önkormányzat a támogatásra jogosulttá vált.
Szántód Község Önkormányzata a Magyar Faluprogram keretében- a támogatói okirat értelmében – a
közösségszervező bértámogatására 3. 525. 600,-, azaz Hárommilió-ötszázhúszonötezer- hatszáz
forint összegű, vissza nem térítendő költségvetési támogatásban részesült.

Back to top
széchenyi 2020 pályázati logo