Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Bursa Hungarica pályázati kiírás

bursa hungarica

Szántód Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja  2022. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázatot felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx.

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években  regisztráltak  a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő  felhasználónév  és jelszó birtokában léphetnek  be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy  a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2021. november 5.

A pályázat kötelező mellékletei:

a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2021/2021. tanév első félévéről.
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
ca.) anyakönyvi kivonat: gyermek nevelése, házasság valamint
félárva/ árva esetén;
cb.) határozat, hatósági bizonyítvány, igazolás, bírósági végzés,
hatósági jegyzőkönyv: válás esetén, szülő egyedül neveli a
pályázót,  gyámolt esetén,  gyermekvédelmi szakellátásban
részesülő esetén,  fogyatékosság esetén, tartós beteg vagy rokkant
esetén, munkanélküli esetén, kollégiumi ellátásról;
cc.) nyilatkozat: a szülő egyedül neveli a pályázót.

 

További információ kérhető Lőczi Hajnalka ügyintézőtől a 84/347-685 telefonszámon, vagy személyesen ügyfélfogadási időben.

Back to top
széchenyi 2020 pályázati logo