Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hirdetmény szociális tűzifa igényléséről

Szociális tüzifa

Szántód Község Önkormányzata 2021. évben a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázatra tűzifa vásárlásához szükséges vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Az önkormányzat a szociális tűzifa támogatásra való jogosultság megállapításának szabályait a 10/2015.(XI.02.) önkormányzati rendeletében állapította meg.

Az önkormányzati rendelet alapján szociális célú tűzifára az a személy jogosult:

– Akinek háztartásában az együtt élő személyek egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át, azaz 99.750,- Ft-ot

– a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona,

– a háztartás fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.

A támogatást egy lakóingatlanra egy személy igényelheti, függetlenül a lakóingatlanban élő személyek és háztartások számától.

A szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmet az Önkormányzati Hivatalban lehet benyújtani 2021. november 15. napjáig. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A kérelemhez csatolni kell a háztartásban élők egy havi nettó jövedelemigazolását és vagyonnyilatkozatot.

A beadott kérelmeket a Képviselő-testület bírálja el.

A kérelemhez szükséges nyomtatvány és bővebb tájékoztatás a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalban vagy Szántód Község Önkormányzatánál kérhető!

 

Szántód, 2021. október 8.

   Vizvári Attila sk.
polgármester

Back to top
széchenyi 2020 pályázati logo