Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

TÁJÉKOZTATÁS  HÁZTARTÁSI  KÚT  HASZNÁLATÁRÓL

kutak fennmaradása

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 2023. évi LI. törvény, mely 2023. június 28-án lépett hatályba, a 2024. január 1. előtt engedély nélkül létesített kutak paramétereit az alábbiak szerint határozza meg:

 

  • kizárólag talajvízkészlet felhasználásával a kivehető vízmennyiség legfeljebb 500 m3/év.
  • talpmélysége nem haladja meg az 50 métert
  • nem érinti az első vízzáró réteget
  • háztartási és mezőgazdasági használatra szolgálnak;
  • vízkészlet-védelmi szempontból nem védendő területen található
  • a kutat csak úgy szabad használni, hogy az állékonyságot, élet- és közbiztonságot, valamint egészséget ne veszélyeztesse, és a megengedett határértéknél nagyobb káros hatást ne gyakoroljon a környezetére.

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról szóló 2023. évi LI. törvény 8.§. a 2024. január 1. előtt létesített háztartási kutak esetében az alábbiak szerint rendelkezik:

„(1) Nem szükséges vízjogi engedély és bejelentés a 2024. január 1. előtt
a) a létesítésekor hatályos jogszabály előírása ellenére engedély nélkül vagy
b) engedélytől eltérően létesített háztartási kútra.

(2) Az (1) bekezdés szerinti háztartási kút esetében a 29. § (7) bekezdés szerinti vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást nem kell lefolytatni.
(3) Mentesül a 29. § (4) bekezdése szerinti vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az (1) bekezdés szerinti háztartási kút üzemeltetője.”

Fentiek alapján, amennyiben az ingatlanon lévő háztartási kút nem lépi túl a 1995. évi LVII. törvényben foglalt megengedett paramétereket, a használata során további teendő nincs.

 

Back to top
széchenyi 2020 pályázati logo