Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

HIRDETMÉNY

Szántód Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve  

ezennel kiírja a 2024. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

(felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára) 

 A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx. Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2023. november 3.

Bursa Hungarica Ösztöndíjprogram 2024. évi A-típusú pályázati felhívásának feltételei a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2023. szeptember 1. napján hatályba lépett módosítása alapján megváltoztak:

A 2023/2024. tanév első félévéről a felsőoktatási intézmény által kibocsátott eredeti hallgatói jogviszony-igazolás vagy annak hiteles másolatának benyújtása helyett a  pályázó a pályázat benyújtásakor a megadott adatok rendelkezésre bocsátásával nyilatkozik a felsőoktatási intézménnyel kialakított hallgatói jogviszonya fennállásáról és annak tartalmáról.

 A pályázat kötelező mellékletei:                                                                                                                   2

a,- Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. (nyugdíjszerű ellátás esetén az előző hónapra vonatkozó kifizetési utalványt, havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a beadást megelőző hónap nettó jövedelméről szóló munkáltatói igazolást; gyes, gyet, gyed, családi pótlék, gyermektartásdíj esetében az előző hónapra vonatkozó kifizetési utalványt; havonta nem rendszeresen mérhető jövedelem; valamint egyéni vállalkozó és társas vállalkozás tagja esetén az előző egy évre vonatkozó NAV igazolását; őstermelő esetében az előző évi őstermelői tevékenységből származó jövedelem igazolását)

 

 b,- A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:

ca.) anyakönyvi kivonat: gyermek nevelése, házasság, valamint

félárva/ árva esetén;

cb.) határozat, hatósági bizonyítvány, igazolás, bírósági végzés,

hatósági jegyzőkönyv: válás esetén, szülő egyedül neveli a

pályázót, gyámolt esetén, gyermekvédelmi szakellátásban

részesülő esetén, fogyatékosság esetén, tartós beteg vagy rokkant esetén, munkanélküli esetén, kollégiumi ellátásról;

 

Az „A” és „B” típusú Pályázati kiírás az Önkormányzat hirdetőtábláján megtalálható, valamint az alábbi helyről letölthető:

https://emet.gov.hu/bursa2024afelhivaspalyazokreszere/

https://emet.gov.hu/kategoria/kiemeltkategoriak/felhivasok/bursahungarica/

 

Szántód, 2023. október 3.

Back to top
széchenyi 2020 pályázati logo