Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Szociális tűzifa

HIRDETMÉNY

 

Szántód Község Önkormányzata a 2023. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázatára 42 erdei köbméter tűzifa vásárlásához szükséges vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Az önkormányzat a szociális tűzifa támogatásra való jogosultság megállapításának szabályait a 10/2015.(XI.02.) önkormányzati rendeletében állapította meg.

Az önkormányzati rendelet alapján szociális célú tűzifára az a személy jogosult:

  • akinek háztartásában az együtt élő személyek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 450 %-át, (250 Ft-ot)
  • egyedül élő személy esetében 500 %-át (142.500 Ft-ot),
  • a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona (az Szt. 4. § (1) bekezdés a- b) pontjában meghatározottak szerint)
  • a háztartás fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.

 

A támogatást egy lakóingatlanra egy személy igényelheti, függetlenül a lakóingatlanban élő személyek és háztartások számától.

 

A szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmet az Önkormányzati Hivatalban lehet benyújtani 2023. szeptember 30. napjáig!

A határidő elmulasztása jogvesztő.

A kérelemhez csatolni kell a háztartásban élők egy havi nettó jövedelemigazolását és a vagyonnyilatkozatot.

A beadott kérelmeket a Képviselő-testület bírálja el.

A kérelemhez szükséges nyomtatvány és bővebb tájékoztatás a hivatalban kérhető!

Kérelem letölthető

https://szantod.hu/wp-content/uploads/2023/08/Szocialis-tuzifa.pdf

 

Szántód, 2023. augusztus 24.

 

 

Vizvári Attila  sk.                                                                                                                                                               polgármester

Back to top
széchenyi 2020 pályázati logo