Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tájékoztató Idegenforgalmi adó változásáról

Tisztelt Adózó!

 

Szántód Község Önkormányzata a helyi adókról szóló 19/2011.(XII.15.) önkormányzati rendeletének módosításával 2023. január 1. napjával változott az idegenforgalmi adókötelezettség.

Az idegenforgalmi adó vonatkozásában az időszakos adókedvezmény megszűnt, az adó mértékét az év teljes időszakában kell alkalmazni.

Az adó mértéke személyenkét és vendégéjszakánként 500 Ft.

Adókötelezettség terheli azt a magányszemélyt, aki nem álladó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt,

az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma,

az adóbeszedésre kötelezett a szállásadó.

Szántód Község Önkormányzata idegenforgalmi adó számlaszáma:

OTP Bank Nyrt. 11743040-15570781-03090000

Az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig kell adóbevallást benyújtania és az adót megfizetnie.

A szálláshely-szolgáltató az idegenforgalmi adóval kapcsolatos nyilvántartási kötelezettségét a Turizmus törvény (2016. évi CLVI. törvény) szerinti szálláshelykezelő szoftver használatával teljesíti.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CXXII. törvény értelmében az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók és az ügyfelek jogi képviselői elektronikus úton kötelesek ügyeiket intézni.

Elektronikus kapcsolattartás önkormányzat esetén: „E Önkormányzat Portál” felületén történik.

 

 

 

Back to top
széchenyi 2020 pályázati logo