Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Szociális tüzifa

HIRDETMÉNY

Szántód Község Önkormányzata a 2022. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázatára 45 erdei köbméter tűzifa vásárlásához szükséges vissza nem térítendő támogatásban részesült.

 

Az önkormányzat a szociális tűzifa támogatásra való jogosultság megállapításának szabályait a 10/2015.(XI.02.) önkormányzati rendeletében állapította meg.

Az önkormányzati rendelet alapján szociális célú tűzifára az a személy jogosult:

  • Akinek háztartásában az együtt élő személyek egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át (99.750,-Ft-ot),
  • a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona (az Szt. 4. § (1) bekezdés a- b) pontjában meghatározottak szerint)
  • a háztartás fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.

 

A támogatást egy lakóingatlanra egy személy igényelheti, függetlenül a lakóingatlanban élő személyek és háztartások számától. 

A szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmet az Önkormányzati Hivatalban lehet benyújtani 2022. november 15. napjáig!

A határidő elmulasztása jogvesztő.

A kérelemhez csatolni kell a háztartásban élők egy havi nettó jövedelemigazolását és a vagyonnyilatkozatot.

A beadott kérelmeket a Képviselő-testület bírálja el.

 

A kérelemhez szükséges nyomtatvány és bővebb tájékoztatás a hivatalban kérhető!

Kérelem letöltése

 

Szántód, 2022. október 12.

 

 

Vizvári Attila  sk.                                                                                                                                                             polgármester

Back to top
széchenyi 2020 pályázati logo