Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hirdetmény

önkormányzat Szántód

LAKOSSÁGI FÓRUM
SZÁNTÓD TELEPÜLÉSKÉP-VÉDELMI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁNAK MUNKAKÖZI TERVEZETÉVEL
KAPCSOLATBAN

 

Értesítem a tisztelt lakosságot, illetve Partnereket, hogy Szántód Község Önkormányzata a 31/2021. (X.26.) Kt. határozatában döntést hozott Szántód Község hatályos településkép­védelmi rendelet (továbbiakban TKR) módosítására vonatkozóan.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl.8.) Korm. rendelet értelmében az önkormányzat lefolytatja településképi rendeletének elkészítéséhez a partnerségi egyeztetését.

Szántód Község Önkormányzata Képviselő-testületének TKR módosításával összefüggő partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 8/2017. (Vll 1.15.) számú rendelete szerinti Partnerek az eljárások véleményezési szakaszban javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak.

A módosítással egybeszerkesztett rendelet tervezet megtekinthető helyben az önkormányzatnál kifüggesztve, továbbá az alábbi linkről is letölthető:
https://main.arker.hu/owncloud/index.php/s/GvczlRLtZIKvuch

Észrevétellel, véleménnyel az alábbi un. Partnerek élhetnek: Szántód Község lakossága, a szántódi ingatlantulajdonosok, továbbá a véleményezési eljárásba esetenként meghívott civil- és gazdálkodó szervezetek; vallási közösségek, intézmények és magánszemélyek, továbbá az illetékes építésügyi hatóság.

A véleménynyilvánításra az Önkormányzat lakossági fórumot is szervez:
2022. január 06-án 11.00 – 11.30 óra között.

Helyszín: Szántód Község Önkormányzatának hivatalos tárgyalóterme
8622 Szántód, Iskola u. 9.

A véleménynyilvánítás határideje: 2022. január 06-től 2022. január 14-ig.

Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési határidőben a polgármesterhez címzett, írásban (postai vagy elektronikus úton) benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet.

(Cím: Szántód Község Önkormányzata, 8622 Szántód, Iskola u. 9., E-mail cím: hivatal@szantod.hu)

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét és részvételét!

Szántód, 2021. december 13.

Vizvári Attila    
Polgármester sk.

 

Településképvédelmi rendelet módosítási tervezete Szántód

Back to top
széchenyi 2020 pályázati logo