Kerékpárút és kerékpáros
pihenő kialakítása
Szántódon, a Balatoni
Bringakörút részeként
Aktuális

2020-01-20

Álláshirdetés

Szántód Község Önkormányzata
pályázatot hirdet
közterület-karbantartó
munkakör betöltésére


 


A jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Szántód község közigazgatási területe


A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: közterületek rendezése, fűnyírás munkáltatói utasításra


Illetmény, juttatás: bérezés a Munka Törvénykönyve alapján


Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- cselekvőképesség
- 3 hónap próbaidő vállalása
- B kategóriás jogosítvány
A pályázati elbírálásnál előnyt jelent:
- kisgépkezelői végzettség
- Szántód környéki lakóhely
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz
- képesítést tanúsító okirat másolata
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul és a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik


A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat beérkezésének határideje: 2020. január 25.
A pályázatok benyújtását módja: Postai úton vagy személyesen, a megjelölt határidőre történő beérkezéssel, Szántód Község Önkormányzatának történő megküldésével (8622 Szántód, Iskola u. 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „közterület-karbantartó"


A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók személyes meghallgatását követően a pályázat elbírálásáról a műszaki csoportvezető véleményezése mellett a Polgármester dönt. Csak a pályázatok vizsgálata során kiválasztott pályázók esetében kerül sor személyes meghallgatásra. A pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát fenntartjuk.
További információk: Németh Zoltán műszaki csoportvezető (tel.: +36-30/916-0140)


A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 27.


Szántód, 2020. január 09.


Vizvári Attila
          polgármester

további híreink »


Deutsch
English
Magyar