Kerékpárút és kerékpáros
pihenő kialakítása
Szántódon, a Balatoni
Bringakörút részeként
Aktuális

2019-09-18

HIRDETMÉNY

Szántód Község Önkormányzata 2019. évben a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázatra összesen 39 erdei köbméter tűzifa vásárlásához szükséges vissza nem térítendő támogatásban részesült.


Az önkormányzat a szociális tűzifa támogatásra való jogosultság megállapításának szabályait a 10/2015.(XI.02.) önkormányzati rendeletében állapította meg.


Az önkormányzati rendelet alapján szociális célú tűzifára az a személy jogosult:


    • Akinek háztartásában az együtt élő személyek egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, azaz 85.500,- Ft-ot
    • a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona,
    • a háztartás fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.


A támogatást egy lakóingatlanra egy személy igényelheti, függetlenül a lakóingatlanban élő személyek és háztartások számától.


A szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmet az Önkormányzati Hivatalban lehet benyújtani 2019. október 01 napjáig. A határidő elmulasztása jogvesztő.
A kérelemhez csatolni kell a háztartásban élők egy havi nettó jövedelemigazolását és vagyonnyilatkozatot.
A beadott kérelmeket a Képviselő-testület bírálja el.


A kérelemhez szükséges nyomtatvány és bővebb tájékoztatás a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalban vagy Szántód Község Önkormányzatánál kérhető!


Szántód, 2019. szeptember 18.


             Vizvári Attila sk.
                        polgármester


 

további híreink »


Deutsch
English
Magyar