Kerékpárút és kerékpáros
pihenő kialakítása
Szántódon, a Balatoni
Bringakörút részeként
Aktuális

2018-05-28

Meghívó képviselő- testületi ülésre

Szántód Község Képviselő-testülete
2018.május 30. napján 14 .00 órakor 
képviselő-testületi ülést tart,
melyre ezúton tisztelettel meghívom.


Az ülés helye:  Községháza  N A P I R E  N D


1./  A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, polgármesteri tevékeny-ségről. 
     Előadó: Vizvári Attila polgármester


2./ Szántód Község Önkormányzat 2017.évi költségvetésének módosítása.
     Előadó: Vizvári Attila polgármester


3./ Szántód Község Önkormányzat 2017.évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása és  zárszám-adása.
      Előadó: Vizvári Attila polgármester


4./  2017.évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása.
      Előadó: Vizvári Attila polgármester


5./ Beszámoló az önkormányzat 2017.évi gyermekvédelmi tevékenységéről.
      Előadó: Köselingné dr.Kovács Zita jegyző


6./ Beszámoló az önkormányzat szociális alapszolgáltatási – étkeztetési szakmai munkájáról
     2017.évben.
      Előadó: Vizvári Attila polgármester


7./ Az államháztártartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló rendelet megalkotása.
      Előadó: Dr.Nagy Ildikó hatósági osztályvezető


8./Somogy Megyei Katasztróvédelmi Igazgatóság Siófok Katasztrófavédelmi Kirendeltség  Siófok Hi-vatásos Tüzoltóság 2017.évi tevékenységéről beszámoló
     Előadó: Vizvári Attila polgármester


8./ Zárt ülés.


Szántód, 2018.május 25. 
 
  


Tisztelettel:


                   Vizvári Attila
                                           polgármester


 

további híreink »


Deutsch
English
Magyar