Kerékpárút és kerékpáros
pihenő kialakítása
Szántódon, a Balatoni
Bringakörút részeként
Aktuális

2017-10-05

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

 


Szántód Község  Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 
ezennel kiírja a 2018.évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási Tanulmányokat kezdeni kívánó
fiatalok számára


A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx. Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években  regisztráltak  a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő  felhasználónév  és jelszó birtokában léphetnek  be az EPER-Bursa rendszerbe. A pályázói regisztrációt vagy  a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.


A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2017. november  7.


A pályázat kötelező mellékletei:
a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2017/2018. tanév első félévéről.
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
c)         A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:

ca.) anyakönyvi kivonat: gyermek nevelése, házasság valamint félárva/ árva esetén;
cb.) határozat, hatósági bizonyítvány, igazolás, bírósági végzés, hatósági jegyzőkönyv: válás esetén, szülő egyedül neveli a pályázót, gyámolt esetén, gyermekvédelmi szakellátásban részesülő esetén, fogyatékosság esetén, tartós beteg vagy rokkant esetén, munkanélküli esetén, kollégiumi ellátásról;
cc.) nyilatkozat: a szülő egyedül neveli a pályázót.

Pályázati kiírás az Önkormányzat hirdetőtábláján megtalálható.

További információ kérhető Kissné Bolha Andrea ügyintézőtől a 540-330/14.mell. telefonszámon, vagy személyesen ügyfélfogadási időben.

további híreink »


Deutsch
English
Magyar