Kerékpárút és kerékpáros
pihenő kialakítása
Szántódon, a Balatoni
Bringakörút részeként
Aktuális

2017-06-26

Álláshirdetés

ÁLLÁSHIRDETÉS

 Szántód  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete


 a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény20/A.§  alapján    pályázatot hirdet


 közművelődési szakember III. munkakör betöltésére.A közalkalmazotti jogviszony időtartama:   határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony


Próbaidő tartama:   3 hónap


Foglalkoztatás jellege:   Teljes munkaidő


A munkavégzés helye:   Somogy megye, 8622 Szántód, Iskola u.9.


A munkakörbe tartozó feladatok:   A település kulturális életét gazdagító rendezvények, kiállítások, nemzeti és helyi ünnepekhez  kötődő rendezvények tervezése, lebonyolítása, tájékoztatási, hirdetési munka megszervezése. Gondoskodik az idegenforgalmi értékek  feltárásáról, bemutatásáról, népszerűsítéséről; nyári szezonban  idegenforgalmi ügyfélszolgálati tevékenységet végez, kapcsolatot tart a különböző turisztikai szolgáltatókkal, utazási irodákkal, ügynökséggel. Teleház felügyelete és szakmai irányítása. A weblap  naprakész frissítése,  kapcsolattartás a helyi médiával (tv., hírlevél).  Tv.műsor  előkészítése, megszervezése és vezetése.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:
-     középiskola/gimnázium végzettség és közművelődési szakképesítés, idegenforgalmi szakképesítés
-     felhasználói szintű számítógép ismeretek,
-     büntetlen előélet, magyar állampolgárság,  nagykorúság, cselekvőképesség.
-     B kategóriás vezetői engedély


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
-  felsőfokú végzettség
-  angol vagy német nyelvtudás,
-  idegenforgalmi és programszervezői gyakorlat
-  helyismeret
 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-  fényképes szakmai önéletrajz;
-  motivációs levél,
-  90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előéletről és a foglalkoztatástól eltiltás  nemlegességéről;
-  végzettséget és  szakképesítést igazoló  okirat/ok másolatát; 
-  vezetői engedély másolatát;
-  a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben  szükséges  kezeléséhez való hozzájárulásról szóló nyilatkozat;
-  nyilatkozat arról, hogy kéri-e a személyét érintő pályázat ügyében zárt ülés tartását.


A munkakör betölthetőségének időpontja:  A munkakör legkorábban 2017. július 20. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje:   2017.július 12.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vizvári Attila polgármester nyújt, a 06-84-545-047-es telefonszámon.


A pályázatok benyújtásának módja:    Postai úton vagy személyesen egy példányban a Szántód Községi Önkormányzat Képviselő-testületéhez (8622 Szántód, Iskola u.9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5551 /2017 , valamint a munkakör megnevezését: közművelődési szakember III.


A pályázat elbírálásának módja, rendje: Pályázatokat Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el személyes meghallgatás  és az írásbeli pályázat alapján.


A pályázat elbírálásának határideje: 2017.július 19.


A pályázati felhívás személyügyi  szolgáltató központ honlapján  való közzétételének időpontja: 2017.június  27.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
- helyben szokásos módon
- www.szantod.hu


A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szantod.hu honlapon szerezhet.

további híreink »


Deutsch
English
Magyar