Kerékpárút és kerékpáros
pihenő kialakítása
Szántódon, a Balatoni
Bringakörút részeként
Aktuális

2016-01-26

Tájékoztató

A magánfőzés szabályainak 2016. január 1-jét követő változásairól

Tájékoztatás!
A magánfőzés szabályainak 2016. január 1-jét követő változásairól

A magánfőzés törvényi feltételeinek biztosítása, az ügyfelek maradéktalan informálása és a hatóságok együttműködése érdekében a legfontosabb változásokról a következő tájékoztatást adom: A Magyar Közlöny 183/2015. számában 2015. november 27-én kihirdetett, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXXVII. törvény tartalmazza a jövedéki szabályzás magánfőzésre vonatkozó 2016. január 1-jétől hatályos rendelkezéseit.

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) a magánfőzés elsősorban állampolgárokat érintő változásairól külön részletes felhívást tett közzé az internetes honlapján. A felhívás elérhető:

http://www.nav.gov.hu/nav/ado/jovedeki_ado/tajekoztatok_informaciok/tajekoztatok

Az egyes változásokról, kiemelten az önkormányzati adóhatósági munka (hatásköröket, együttműködést) érintő feladatokról dióhéjban:

 A magánfőzőnek továbbra is a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatságnál kell - ezen adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon - bejelentenie a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül. Ezen túlmenően 2016 januárjától a bejelentett adatokban bekövetkezett változást (pl.: lakóhelyváltozást, desztillálóberendezés új tárolási helyét) is be kell jelenteni a változást követő 15 napon belül az önkormányzati adóhatóság részére. Egy desztillálóberendezésnek lehet több (akár azonos, akár különböző háztatásban élő) tulajdonosa is, ekkor a tulajdonostársaknak a tulajdoni hányad megszerzését szintén be kell jelenteniük. Aki már 2016. előtt regisztrált (azaz, bejelentett az önkormányzati adóhatóságnál) és bejelentett adatokban időközben nem történt változás, annak nem kell megismételnie a bejelentést.

 Az önkormányzati adóhatóság a bejelentésről, annak teljesítését követő hónap 15. napjáig köteles értesíteni a lakóhely szerinti megyei adó- és vámigazgatóságot. Az önkormányzati adóhatóság továbbá köteles értesíteni a bejelentéssel érintett másik önkormányzati adóhatóságo(ka)t is a regisztrációról, pl. : ha a bejelentésben más önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező tulajdonostárs is szerepel, vagy ha a desztillálóberendezés tárolási, használati helye más önkormányzat illetékességi területén található. Az önkormányzati adóhatóságok elérhetőségi információit a https://hakka.allamkincstar.gov.hu/ címen is megtalálhatják.

 A jövedéki adó mértéke és beszedése is változott. A 2016. január 1-jétől előállított párlat után, literenként 700 forint a jövedéki adó összege, amit a 10032000-01037313-00000000 számú NAV egyéb termékeke jövedéki adója bevételei számlára kell a magánfőzőnek befizetni. A magánfőzés jövedéki adójának megfizetése úgynevezett párlat adójegy beszerzése által történik, amelyet a lakóhely szerinti illetékes NAV megyei adó- és vámigazgatóságtól papír alapon, illetve elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül a NAV honlapján közzétett formanyomtatványon kell igényelni. A nyomtatványok a NAV internetes honlapján az alábbi hivatkozásokon érhetők el: http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok

http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek_egyeb/jovedeki_nyomtatvanyok

 Csak a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság által regisztrált magánfőző igényelhet párlat adójegyet, és csak akkor, ha az önkormányzat már értesítette a NAV-ot a regisztráció megtörténtéről.

 A magánfőzésre vonatkozó szabályok ellenőrzésére kizárólagos hatáskör a desztillálóberendezés tárolási, használati helye szerinti önkormányzati adóhatóságé: helyszíni ellenőrzés, felszólítás elmulasztott kötelezettség (bejelentés, párlat adójegy nélküli főzés, desztillálóberendezésről valótlan adtok megadása) 15 napon belüli teljesítésére, bírság kiszabása (200 ezer forintig), párlat, desztillálóberendezés lefoglalása, elkobzása.

 Együttműködés a NAV-val: adatszolgáltatás a regisztrálásról, szakvélemény kérési lehetőség a vámhatóságtól (párlat, desztillálóberendezés jogszabályi megfelelőségéről), az elkobzott dolog megsemmisítésére átadása, értesítési kötelezettségi szabálytalanság (évi 86 liter feletti túlfőzés), illetve más a NAV hatáskörébe tartozó jövedéki jogsértések (pl.: a magánfőzőnek nem minősülő személy által párlattal elkövetett szabálytalanságának, így a 100 liternél nagyobb úrtartalmú desztillálóberendezés használatának, nem gyümölcstermesztő személy általi párlat-előállítás, illetve jogosulatlanul előállított desztillálóberendezéssel történő főzés) észleléséről.

 A NAV ellenőrzési hatásköre párlattal kapcsolatban: ellenőrzi a jövedéki termékeke kereskedelmét és eljár a magánfőzésben előállított párlatok jogszerűtlen értékesítésével kapcsolatos ügyekben, ellenőrzési és szankcionálási jogköre van továbbra is a magánfőzésnek nem minősül jogszerűtlen párlat-előállítással kapcsolatos jövedéki ügyekben.

 A NAV kötelezettsége az önkormányzati adóhatóság felé: értesítést küld a kiadott párlat adójegyekről, azok mennyiségéről, megkeresésre díjmentesen szakvéleményt ad a párlatok, desztillálóberendezések jogszabályi megfelelőségéről.

Egyéb tudnivalók: A párlat adójegy egy a magánfőző nevére kiállított, sorszámmal papír alapú, vagy elektronikus vámhatósági igazolószelvény, ami 1 liter magánfőzött párlat után 700 forint jövedéki adó megfizetését, valamint ellenőrzéskor a párlat eredetét is igazolja. Sem formailag, sem felhasználását tekintve nem azonos a kereskedelmi forgalomba kerülő szeszes italok zárjegyével!

A 2016. január 1-jét megelőzően előállított magánfőzött párlatokra továbbra is az előállításukkor hatályos szabályokat kell alkalmazni. A már regisztrált magánfőzőnek a 2015. január 1- 2015. december 31.-e közötti időszakban magánfőzés keretében előállított párlatokról 2016. január 15-ig kell adóbevallást benyújtani és a bevallással együtt az éves átalányadót (1000 forint) megfizetni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság részére. Aki 2015. évben nem állított elő párlatot a desztillálóberendezésén, nem kell adóbevallást benyújtania és adót fizetnie. Az önkormányzati adóhatóság a magánfőző adóbevallásáról értesíti a vámhatóságot.

A 2010. szeptember és 2014. vége között előállított magánfőzött párlatokból megmaradt mennyiség továbbra is adómentes marad.

Magánfőzésben előállított párlat továbbra sem értékesíthető, kizárólag adóraktári engedélyes (pl.: szeszfőzde, szeszüzem) részére.

Készítette:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Központi Hivatal, Jövedéki Főosztály
(Központi e-mail cím: hk.jfo@nav.gov.hu, telefonszám: 06-1-428-78-00)


 


 

további híreink »


Deutsch
English
Magyar