Kerékpárút és kerékpáros
pihenő kialakítása
Szántódon, a Balatoni
Bringakörút részeként
Aktuális

2020-10-09

Hirdetmény szociális tűzifa igényléséről

Szántód Község Önkormányzata 2020. évben a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázatra tűzifa vásárlásához szükséges vissza nem térítendő támogatásban részesült.


Az önkormányzat a szociális tűzifa támogatásra való jogosultság megállapításának szabályait a 10/2015.(XI.02.) önkormányzati rendeletében állapította meg.


Az önkormányzati rendelet alapján szociális célú tűzifára az a személy jogosult:


- Akinek háztartásában az együtt élő személyek egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át, azaz 99.750,- Ft-ot 


- a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona,


- a háztartás fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik. 


A támogatást egy lakóingatlanra egy személy igényelheti, függetlenül a lakóingatlanban élő személyek és háztartások számától.


A szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmet az Önkormányzati Hivatalban lehet benyújtani 2020. november 15. napjáig. A határidő elmulasztása jogvesztő.


A kérelemhez csatolni kell a háztartásban élők egy havi nettó jövedelemigazolását és vagyonnyilatkozatot.


A beadott kérelmeket a Képviselő-testület bírálja el.


A kérelemhez szükséges nyomtatvány és bővebb tájékoztatás a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalban vagy Szántód Község Önkormányzatánál kérhető!


 


Szántód, 2020. szeptember 30.


 


 


 


 


   Vizvári Attila sk. 


                polgármester


 


 

további híreink »


Deutsch
English
Magyar