Kerékpárút és kerékpáros
pihenő kialakítása
Szántódon, a Balatoni
Bringakörút részeként
Önkormányzat / Rendeletek
A Népszavazás Kezdeményezéséről
A rendelet száma: 9/2017

A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok
A rendelet száma: 8/2017

Szervezeti és müködési Szabályzat
A rendelet száma: 7/2014

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
A rendelet száma: 4/2014.

A házasságkötés során nyújtott szolgáltatás szabályairól és díjáról
A rendelet száma: 2017./ 5 (V.2.)

SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. évi ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL
A rendelet száma: 2017./ 4 (V.2.)

SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
A rendelet száma: 2017./ 2 (III.6.)

KÖZBESZERZÉSI TERV
A rendelet száma: 2017. ÉVI

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
A rendelet száma: 2016./ 6 (V.30.)

SZÁNTÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPI VÉDELMÉRŐL
A rendelet száma: 2016./ 2 (III.23.)

KÖZBESZERZÉSI TERV
A rendelet száma: 2016. ÉVI

TÁJÉKOZTATÓ a településképi bejelentési eljárásról
A rendelet száma: 2016. /3

2016. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV
A rendelet száma: 2016. / (IV.)

A helyi szociális ellátásokról. Hatályos 2016. május 1.napjától
A rendelet száma: 2015./ 2 (II.27.)

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról.
A rendelet száma: 2015./ 11 (XI.30.)

A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről
A rendelet száma: 2015./ 10. (XI.12)

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. Hatályos 2016. 06. 29-től
A rendelet száma: 2014./ 4 (IV.15.)

Önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról
A rendelet száma: 2013./ 07 (VII.31.)

KÖZBESZERZÉSI TERV I. módosítás
A rendelet száma: 2013. évi

KÖZBESZERZÉSI TERV
A rendelet száma: 2013. évi

A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól
A rendelet száma: 2013. /04 (VI.30.)

Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv megállapításáról szóló rendelet módosításáról
A rendelet száma: 2012./ 10 (XII.7.) módosítása. Hatályos 2016. július 22-től

A helyi építészeti értékek védelméről
A rendelet száma: 2012./ 09 (XII.7.)

KÖZBESZERZÉSI TERV I. módosítás
A rendelet száma: 2012. évi

KÖZBESZERZÉSI TERV II. módosítás
A rendelet száma: 2012. évi

A HELYI ADÓKRÓL
A rendelet száma: 2011/ 19 (XII.15.)

A helyi közművelődési feladatokról
A rendelet száma: 2011. /22. (XII.20.)

A közterületek használatáról
A rendelet száma: 2011. /18. (XII.02.)

Szántód község ösztöndíjáról
A rendelet száma: 2011. /14. (X.20.)

A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről
A rendelet száma: 2009. /14. (XII.01.)

A képviselő-testület tagjainak tiszteletdíjáról
A rendelet száma: 2008. /01. (I.31.)

A járművek elhelyezéséről és parkolóhelyekről
A rendelet száma: 2007. /12. (IX.28.)

Díszpolgári cím, elismerő plakett és emléklap alapításáról és adományozásáról-egységes
A rendelet száma: 2007. /05. (III.30.)

Helyrajzi szám azonosító - új helyrajzi számok
A rendelet száma: 2007.

Az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról
A rendelet száma: 2006./ 2.(II.10.)

Lakásépítés, vásárlás és felújítás helyi támogatásáról
A rendelet száma: 2006. /13. (XI.6.)

A növények telepítési távolságáról -egységes
A rendelet száma: 2006. /09. (VII.27.)

A talajterhelési díjról -egységes
A rendelet száma: 2004. /27. (VI.29.)

Címer, zászló használatának szabályozásáról - egységes
A rendelet száma: 2004. /15. (IV.30.)

A köztisztaságról - egységes
A rendelet száma: 2004. /11. (IV.30.)

A reklámok reklámhordozók elhelyezéséről
A rendelet száma: 17/2017

A 2018.évi illetményalapról
A rendelet száma: 16/2017

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT
A rendelet száma:


Deutsch
English
Magyar