Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Képviselő-testületi ülés

Meghívó

Szántód Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

2023. május 25-én (csütörtökön) 9.00 órakor  tartandó nyilvános ülésére.

Helyszín: Szántód Községháza  Szántód, Iskola u. 9.

NAPIREND:

 • Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása

Előadó: Vizvári Attila polgármester

 • Az önkormányzat 2022. évi költségvetési beszámolójának és zárszámadásának elfogadása

Előadó Vizvári Attila polgármester

 • Beszámoló a 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Előadó: Magoriné Csató Anita pénzügyi osztályvezető

 • Állami tulajdonú ingatlanok felajánlása

Előadó: Vizvári Attila polgármester

 • OGY-i határozat elfogadása

Előadó: Vizvári Attila polgármester

 • Beszámoló az önkormányzat 2022. évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Előadó: Vizvári Attila polgármester

 • Beszámoló a falugondnok 2022. évi tevékenységéről

Előadó: Mucza Milán falugondnok

 • Beszámoló a 2022. évi étkeztetési alapszolgáltatás ellátásáról

Előadó: Vizvári Attila polgármester

 • Civil szervezetek támogatására érkezett pályázat elbírálása

Előadó: Vizvári Attila polgármester

 

Zárt ülésen:

 • hrsz. ingatlanra érkezett pályázat bontása és elbírálása
 • Települési támogatás iránti kérelem elbírálása

Szántód, 2023. május 22.

Tisztelettel:

                                                                                                        Vizvári Attila s.k.

                                                                                                         polgármester

Back to top
széchenyi 2020 pályázati logo