Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pályázati Hirdetmény

Szántód Község Önkormányzatának tulajdonát képező szántódi 101 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában

 

1.) A pályázat kiíró neve, pontos címe:

Szántód Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

8622 Szántód, Iskola u. 9.

2.) Az ingatlan címe, helyrajzi száma, nagysága:

– Szántód belterület 101 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület

– 146 m2

– természetben: 8622 Szántód Rege utca és Hattyú utca sarkán levő, az önkormányzati közút által határolt terület

3.) A pályázat célja: nyilvános pályázat útján való értékesítés

4.) Kikiáltási ár: 5.850.000,-Ft, azaz Ötmillió-nyolcszázötvenezer forint

5.) Bánatpénz: 150.000.- Ft, azaz Egyszázötven-ezer forint, melyet az Önkormányzat OTP Bank Nyrt. által kezelt 11743040-15570781-00000000 számú számlájára kell megfizetni.

6.) A részletes pályázati kiírás átvételének és a pályázatra vonatkozó információkérésnek a helye:

Vizvári Attila polgármester Tel: 06/84-545-047

7.) A pályázatok beadásának határideje: 2023. május 22. hétfő 12.00 óra

 

Szántód, 2023. április 26.

 

 

 

Vizvári Attila  sk.

                                                      polgármester

Pályázati felhívás

Back to top
széchenyi 2020 pályázati logo