Kerékpárút és kerékpáros
pihenő kialakítása
Szántódon, a Balatoni
Bringakörút részeként
Aktuális

2017-11-10

ÁLLÁSHIRDETÉS

Szántód Község Képviselőtestülete
                       
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Szántód Község Képviselőtestülete


közterület-karbantartó munkavezető (csoportvezető II.)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Somogy megye, 8622 Szántód, Iskola utca 9.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
közterület-karbantartó csoport munkájának koordinálása, felügyelete, irányítása és ellenőrzése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
- Középiskola/gimnázium, műszaki szakképesítés,
- B kategóriás jogosítvány,
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- hasonló munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
- helyismeret
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget és szakképesítést igazoló okirat(ok) másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előéletről és a foglalkoztatástól eltiltás nemlegességéről, gépjármű vezetői engedély másolata, a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez való hozzájárulásról szóló nyilatkozat, nyilatkozat arról, hogy kéri-e a személyét érintő pályázat ügyében zárt ülés tartását.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. december 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vizvári Attila polgármester nyújt, a 84-545-047 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Szántód Község Képviselőtestülete címére történő megküldésével (Szántód 8622, Iskola utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9771/2017. , valamint a munkakör megnevezését: közterületkarbantartó munkavezető (csoportvezető II.).
- Személyesen: Vizvári Attila polgármester, Somogy megye, 8622 Szántód, Iskola utca 9. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
személyes meghallgatás és az írásbeli pályázat alapján
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás képújságja - 2017. november 7.
- www.szantod.hu - 2017. november 7.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szantod.hu honlapon szerezhet.

további híreink »


Deutsch
English
Magyar