Kerékpárút és kerékpáros
pihenő kialakítása
Szántódon, a Balatoni
Bringakörút részeként
Aktuális

2017-10-26

TÁJÉKOZTATÓ TŰZIFA TÁMOGATÁSRÓL

A természetben nyújtott  szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről
 
Szántód Község Önkormányzat  Képviselő-testülete természetbeni juttatásként az arra rászoruló személyek  részére térítésmentesen tűzifát biztosít.
Térítésmentesen, szociális  célú tűzifára  jogosult, az alábbi feltételek egyidejű fennállása esetén, háztartásonként 0,5 – 5 m3 mennyiség erejéig mennyiség erejéig az
a.) akinek háztartásában  az együtt élő személyek  egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb  összegének 250 %-át (71.250,- Ft) és a háztartás tagjainak egyikének sincs vagyona.
b.) nyilatkozata szerint  fatüzelésre  alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.
A kérelem elbírálása során előnyt élvez az, aki a  fent meghatározott feltételek teljesülése esetén
a) aktív korúak ellátásában,
b) időskorúak járadékában,
c)  települési támogatásban – a támogatásban részesülők közül különösen  a lakhatáshoz  kapcsolódó  rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részülők-  
d) családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.


A támogatást  egy lakóingatlanra egy személy igényelheti, függetlenül a lakóingatlanban élő személyek  és háztartások számától.
A szociális célú  tűzifa igénylésre vonatkozó kérelmet  a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalban vagy  Szántód Község Önkormányzatánál lehet benyújtani.
Az ingyenes szociális célú tűzifa  igénylésre irányuló kérelmeket legkésőbb 2017.november 15. napjáig lehet benyújtani.  A határidő elmulasztása jogvesztő.
 A szociális célú tűzifa támogatást  a jogosult részére  a feltételek fennállása esetén a képviselő-testület állapítja meg.
A szociális célú tűzifa támogatásnak a jogosult  részére történő kiszállításáról az önkormányzat  térítésmentesen gondoskodik.
A szociális célú tűzifa támogatás kiszállításakor, annak átvételét a jogosult aláírásával  átvételi elismervényen köteles igazolni.

további híreink »


Deutsch
English
Magyar