Kerékpárút és kerékpáros
pihenő kialakítása
Szántódon, a Balatoni
Bringakörút részeként
Aktuális

2016-11-08

TÁJÉKOZTATÓ a TŰZIFA TÁMOGATÁSRÓL


A szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

TÁJÉKOZTATÓ
A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről


Szántód Község Önkormányzat  Képviselő-testülete természetbeni juttatásként az arra rászoruló személyek  részére térítésmentesen tűzifát biztosít.

Térítésmentesen, szociális  célú tűzifára  jogosult, az alábbi feltételek egyidejű fennállása esetén, háztartásonként minimum 0,5 m3  mennyiség erejéig az

a.) akinek háztartásában  az együtt élő személyek  egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb  összegének 250 %-át (71.250,- Ft (nem módosult az összeg) és a háztartás tagjainak egyikének sincs vagyona.

b.) nyilatkozata szerint  fatüzelésre  alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.

A kérelem elbírálása során előnyt élvez az, aki a  fent meghatározott feltételek teljesülése esetén
     a) aktív korúak ellátásában,

     b) időskorúak járadékában,

     c)  települési támogatásban - a támogatásban részesülők közül különösen a   lakhatáshoz  kapcsolódó  rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részülők- 

     d) családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

A támogatást  egy lakóingatlanra egy személy igényelheti, függetlenül a lakóingatlanban élő személyek  és háztartások számától.

A szociális célú  tűzifa igénylésre vonatkozó kérelmet  a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalban vagy  Szántód Község Önkormányzatánál lehet benyújtani.

Az ingyenes szociális célú tűzifa  igénylésre irányuló kérelmeket legkésőbb 2016. december 10. napjáig lehet benyújtani.  A határidő elmulasztása jogvesztő.

A szociális célú tűzifa támogatást  a jogosult részére  a feltételek fennállása esetén a képviselő-testület állapítja meg.

A szociális célú tűzifa támogatásnak a jogosult  részére történő kiszállításáról az önkormányzat  térítésmentesen gondoskodik.

A szociális célú tűzifa támogatás kiszállításakor, annak átvételét a jogosult aláírásával  átvételi elismervényen köteles igazolni.

további híreink »


Deutsch
English
Magyar