Kerékpárút és kerékpáros
pihenő kialakítása
Szántódon, a Balatoni
Bringakörút részeként
Önkormányzat / Rendeletek
A HELYI ADÓKRÓL-egységes. Érvénybe lép: 2016. jan. 1-től
A rendelet száma: A 2011-es rend. módosítása

KÖZBESZERZÉSI TERV
A rendelet száma: 2017. ÉVI

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, jogkövetkezményeiről
A rendelet száma: 2016./ 6 (V.30.)

2015. évi zárszámadásról
A rendelet száma: 2016./ 5 (V.27.)

SZÁNTÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPI VÉDELMÉRŐL
A rendelet száma: 2016./ 2 (III.23.)

Szántód Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről
A rendelet száma: 2016./ 1 (II.29.)

KÖZBESZERZÉSI TERV
A rendelet száma: 2016. ÉVI

TÁJÉKOZTATÓ a településképi bejelentési eljárásról
A rendelet száma: 2016. /3

2016. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV
A rendelet száma: 2016. / (IV.)

A 2014. évi zárszámadásról
A rendelet száma: 2015./ 4 (V.29.)

A 2014. évi költségvetés módosításáról
A rendelet száma: 2015./ 3 (V.29.)

A helyi szociális ellátásokról. Hatályos 2016. május 1.napjától
A rendelet száma: 2015./ 2 (II.27.)

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról. Érvénybe lép: 2016. jan.1-től
A rendelet száma: 2015./ 11 (XI.30.)

Szántód Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről.
A rendelet száma: 2015./ 1 (II. 27.)

A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL
A rendelet száma: 2014./ 7 (X.17.)

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról. Hatályos 2016. 06. 29-től
A rendelet száma: 2014./ 4 (IV. 15.)

A HÁZASSÁGKÖTÉS SORÁN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS SZABÁLYAIRÓL ÉS DÍJAIRÓL
A rendelet száma: 2014./ 10 (XI.18.)

Önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról
A rendelet száma: 2013./ 07 (VII.31.)

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT
A rendelet száma: 2013. március 27-től

KÖZBESZERZÉSI TERV I. módosítás
A rendelet száma: 2013. évi

KÖZBESZERZÉSI TERV
A rendelet száma: 2013. évi

A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól
A rendelet száma: 2013. /04 (VI.30.)

Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv megállapításáról szóló rendelet módosításáról
A rendelet száma: 2012./ 10 (XII. 7.) módosítása. Hatályos 2016. július 22-től

A helyi építészeti értékek védelméről
A rendelet száma: 2012./ 09 (XII.7.)

KÖZBESZERZÉSI TERV I. módosítás
A rendelet száma: 2012. évi

KÖZBESZERZÉSI TERV II. módosítás
A rendelet száma: 2012. évi

Kaposvár M.J.Város rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
A rendelet száma: 2012. 83. (XII.17.)

KÖZBESZERZÉSI TERV
A rendelet száma: 2011. évi

A helyi közművelődési feladatokról
A rendelet száma: 2011. /22. (XII.20.)

A helyi adókról
A rendelet száma: 2011. /19. (XII.15.)

A közterületek használatáról
A rendelet száma: 2011. /18. (XII.02.)

Szántód község ösztöndíjáról
A rendelet száma: 2011. /14. (X.20.)

Szántód Község Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési terve
A rendelet száma: 2010. /06

A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről
A rendelet száma: 2009. /14. (XII.01.)

A képviselő-testület tagjainak tiszteletdíjáról
A rendelet száma: 2008. /01. (I.31.)

A járművek elhelyezéséről és parkolóhelyekről
A rendelet száma: 2007. /12. (IX.28.)

Díszpolgári cím, elismerő plakett és emléklap alapításáról és adományozásáról-egységes
A rendelet száma: 2007. /05. (III.30.)

Helyrajzi szám azonosító - új helyrajzi számok
A rendelet száma: 2007.

Lakásépítés, vásárlás és felújítás helyi támogatásáról
A rendelet száma: 2006. /13. (XI.6.)

A növények telepítési távolságáról -egységes
A rendelet száma: 2006. /09. (VII.27.)

Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról
A rendelet száma: 2006. /02. (II.10.)

A talajterhelési díjról -egységes
A rendelet száma: 2004. /27. (VI.29.)

Címer, zászló használatának szabályozásáról - egységes
A rendelet száma: 2004. /15. (IV.30.)

Táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról - egységes
A rendelet száma: 2004. /12. (IV.30.)

A köztisztaságról - egységes
A rendelet száma: 2004. /11. (IV.30.)


Deutsch
English
Magyar